تبلیغات
وبلاگ تخصصی شیمی - اشعاری درقالب شیمی

ای خوشا قدری طلا از پای تا سر داشتن

                                                                    اندكی الماس  حتی  قدر  یك  مول  داشتن


همچو سدیم از برای عشق ید پر پر شدن

                                                                     چون كلر در سر هوای هاش مثبت داشتن


سخت ماندن در قبال مشكلات زندگی

                                                                    نی چون آلكانها هوای شعله در سر داشتن


دوستی با دیگران چون عنصر خوب نهم

                                                                      نی چو آرگون منزوی و گوشه گیری داشتن


پایدار و مستقیم همچو سیلیس در جهان

                                                                     همچو گوگرد ارتورومبیك ، استقامت داشتن


نیكنامی و نجابت چون گروه هشتمین

                                                                      همچو   آهن  در  سر  فكر   مثبت  داشتن


همچو همپوشانی سیگما كه خیلی محكم است

                                                                       در رسیدن به هدف تصمیم راسخ داشتن


الغرض گفتم من این ابیات را از بهر این

                                                                       بر لب  هر  فرد   لبخند   ملیحی   كاشتن

--------------------------------------------------------------------------------------------------

عنصر من !
در جدول تناوبی جای تو خالیست هنوز
                                                                  عنصر من ! بدون تو خانه خیالیست هنوز
با یاد تو هم دیگران ، چون گازهای بی اثر
                                                                هم لایه ظرفیتم حالی به حالیست هنوز
تو نافلزی و مرا سوی تو میلی ست عجیب
                                                          تجزیه می شوم ز عشق ، هر لحظه سالیست هنوز
دیشب من و یاد تو و دریایی از الکترون
                                                         دیدم نمی شناسمت ... فاصله باقی ست هنوز
پیوند گرچه نشد با تو میسر هرگز
                                                        حس می کنم در لایه ام بار اضافیست هنوز
الکترونهای مرا روزی پذیرا می شوی
                                                       با یاد آن روزقشنگ ، شعله ام آبی ست هنوز
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر لایه ظرفیت من یون عشق تو باشد

ساختار لوویس من کشف عشق تو باشد

 

اگر انرژی شبکه من الکترون عشق باشد

تولوئن پیوندی من ترکیب عشق تو باشد

 

اگر حالت بر انگیخته من طیف کوانتومی است

اصل طرد پاولی اثبات تراز عشق تو باشد

 

اگر اسید و بازهای دل من و تو خنثی شود

گاز ایده آل دل من نفوذ عشق تو باشد

 

اگر دمای بحرانی عشق هیبرید حس توست

پسر پارسی گشتاور قاعده عشق تو باشد

-------------------------------------------------------------------------------------------------

علم به وجود شیمی شعار دریاب می گرفت    

                                           مجهول ندانستن به  پیشرفت لعاب می گرفت

خاطره کاتیون و آنیون آرام در دلم جا شد

                                        کشف آز-شیمی به صورتی نقش ناب می گرفت

گر کوتاهی من عرصه علم آموزی تنگ کرد

                           به لازمه ی شیمی هر فکر سوء فاکتور سراب می گرفت

نظم پروردگار هر روز به چشم خود دیدم

                            وقتی مخلوط نیتریک و کلریدریک اسید تیزاب می گرفت

کسوت علم آموزی به آموزه استاد کامل شد

                            پسر پارسی دل به شدت شیمی رگه ی سیراب می گرفت

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ای کاش

همه ی رسوبهای غم ما

با یک سانتریفوژ جدا می شد

ای کاش...

 

ای کاش همه ی فرآورده های دل ما

واکنش می دادند

ای کاش...

 

می دانم همه ی خیال های ما

روزی افسانه فکرمان می شود

ولی افسانه قدرت خدا

در آزمایشگاه واقعی است

 

ای کاش

طنین دوستی و یگانگی

گهواره دل ما را تکان می داد

ای کاش...


 

ای کاش

روزگار کوتاه ما

برگشت به عقب هم داشت

ای کاش...

 

می دانم آز-شیمی2

دیگر برگشتنی نیست

ای کاش بشود شعر نو من

یادگار کلاس شود

ای کاش...

شاعر:آقای پیمان طلب
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • زرفان